O nas arrow Nasze projekty arrow Projekt "Bezpieczna Europa bez granic"
Projekt "Bezpieczna Europa bez granic"

 

                                                                  

                                                                   Image

 Obraz

Przedmiotem projektu „Bezpieczna Europa bez granic” jest organizacja 11 specjalistycznych szkoleń z zakresu informatyki śledczej skierowanych do 90 funkcjonariuszy i pracowników Laboratoriów Kryminalistycznych i Wydziału Wywiadu Kryminalnego Policji z 6 jednostek KWP w Polsce.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia zdolności służb w walce z przestępczością trans graniczną i zorganizowaną w celu zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i ochrony dorobku Schengen. Efektem odbytych szkoleń będzie zwiększenie wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy,
w szczególności w zakresie informatyki śledczej.

Wysoko wykwalifikowana kadra będzie potrafiła pozyskiwać informacje, niedostępne dla tradycyjnych metod śledczych i przyczyni się w ten sposób do szybszego, a co za tym idzie skuteczniejszego reagowania na zagrożenia. Obecnie przestępczość z wykorzystaniem Internetu jest jedną z form przestępczości transgranicznej stając się przedmiotem współpracy różnych instytucji międzynarodowych w tym policji różnych krajów. Umiejętność szybkiego i skutecznego pozyskiwania danych z Internetu, prawidłowego interpretowania nagłówków mail-i, rozpoznanie metod użytych do przeprowadzania ataku bądź wyłudzenia wrażliwych danych stały wymaganiem stawianym organom ścigania różnych krajów.
Niewątpliwie wyspecjalizowane szkolenia z zakresu informatyki śledczej wspomogą realizację i ochronę idei Schengen. Wyszkolenie polskich specjalistów z tej dziedziny pozwoli na dynamiczniejsze zwalczanie przestępstw transgranicznych i obecności Polski jako równego partnera europejskich organów ścigania.

Wnioskodawcą projektu „Bezpieczna Europa bez granic”  jest KWP w Łodzi. Projekt będzie realizowany w partnerstwie pomiędzy następującymi podmiotami:

- Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi
- Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie
- Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy
- Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu
- Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu
- Centralnym Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie
 

 

Wartość Projektu wynosi 1 288 930,00 PLN.

Projekt jest  realizowany w okresie od stycznia 2015r. do marca 2016r.
Poniższy harmonogram przedstawia rzeczowy okres realizacji projektu.

 

 

LP

Zadanie

Termin realizacji

I-IV 2015

V-VIII 2015

IX-XII 2015

I-IV 2016

1

Spotkania robocze osób koordynujących działania w projekcie

 

 

 

 

2

Przygotowanie dokumentacji przetargowej

 

 

 

 

3

Procedura przetargowa i wyłonienie wykonawców

 

 

 

 

4

Działania informacyjno-promocyjne

4.1

Konferencja rozpoczynająca projekt

 

 

 

 

4.2

Konferencja prasowa

 

 

 

 

4.3

Promocja na stronach www

 

 

 

 

4.4

Raport końcowy

 

 

 

 

4.5

Materiały promocyjne

 

 

 

 

4.6

Tablica informacyjna i pamiątkowa

 

 

 

 

4.7

Konferencja na zakończenie projektu

 

 

 

 

5

Przeprowadzenie szkoleń

5.1

Informatyka śledcza

 

 

 

 

5.2

Odzyskiwanie danych

 

 

 

 

5.3

Sztuka inwigilacji z elementami informatyki śledczej

 

 

 

 

5.4

Sztuka Hackingu - atak i obrona

 

 

 

 

5.5

Automatyzacja raportowania i analiza danych VBA

 

 

 

 

5.6

Analiza urządzeń mobilnych - poziom Logiczny

 

 

 

 

5.7

Analiza urządzeń mobilnych - poziom Fizyczny

 

 

 

 

5.8

Video forensics

 

 

 

 

5.9

Daktyloskopia, zapisy wizyjne: Przygotowanie cyfrowych obrazów wykorzystywanych do identyfikacji osób i rzeczy

 

 

 

 

5.10

Mechanoskopia - Wczytywanie danych ze sterowników samochodowych

 

 

 

 

5.11

Mechanoskopia: szkolenie z zakresu ujawnienie śladów niepowołanego otwierania urządzeń certyfikowanych i nowych modeli pojazdów

 

 

 

 

6

Rozliczenie projektu

 

 

 

 

7

Zarządzanie projektem

 

 

 

 

 O możliwości wsparcia działań w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego można dowiedzieć się na poniższych stronach internetowych:

1) www.eog.gov.pl  
2) www.norwaygrants.org
3) www.fundusze.msw.gov.pl

                                                                                                                                                              Image

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi informuję, iż w dniach 3-4 września 2015r. w Smardzewicach odbędzie się   konferencja otwierająca projekt "Bezpieczna Europa bez granic". 

03.09.2015

 

Sesja otwierająca  moderator: nadkom. Arkadiusz Rubajczyk

12:00-13:00

Przyjazd i zakwaterowanie

13:00-13:30

Rejestracja uczestników konferencji

13:30-14:00

Przywitanie Gości

- wystąpienia zaproszonych gości.

KWP Łódź

 

14:00-14:30

Przedstawienie projektu

“Bezpieczna Europa bez granic”

Przedstawiciel Zespołu Funduszy Pomocowych Wydziału Finansów KWP w Łodzi

Przedstawiciel Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi - kom. Tomasz Pawlicki

Obiad

Sesja I moderator: kom. Tomasz Pawlicki

                                                  nadkom. Arkadiusz Rubajczyk

15:30-16:00

Informatyka bez granic

dr Andrzej Romanowski

Instytut Informatyki Stosowanej PŁ

16:00-16:30

Przeciwdziałanie i zwalczanie cyberprzestępczości

dr Jerzy Kosiński

Wyższa Szkoła Policji

w Szczytnie.

Przerwa Kawowa

17:00-18:00

Bezpieczeństwo w Internecie na bazie doświadczeń portali z Grupy Allegro.pl

Jakub Pepłoński

Dział Bezpieczeństwa Allegro

19:00                                                 Uroczysta kolacja

04.09.2015

08:00-9:00

Śniadanie

Sesja II moderator: kom. Tomasz Pawlicki

                                                    nadkom. Arkadiusz Rubajczyk

09:30-10:00

Urządzenia mobilne jako medium transmisyjne w świetle przestępczości transgranicznej - możliwości badawcze

kom. Andrzej Siegert

LK KWP BYDGOSZCZ

 

10:00-10:30

Badania komputerowe problemy/rozwiązania

kom. Tomasz Pawlicki

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi

10:30-11:00

Zwalczanie cyberprzestępczości - omówienie problematyki, współpraca międzywydziałowa.

kom. Łukasz Jędrzejczak.

Wydział dw. z Cyberprzestępczością

11:00-11:30

Wirusy nie znają granic. Możliwości i ograniczenia informatyki śledczej w analizie malware

Artur Bujak

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

11:30-12:00

Badanie podzespołów elektronicznych pojazdów w ramach Zakładu Broni i Mechanoskopii

mł. insp. Krzysztof Ćwik

 

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

12:00-12:20

Podsumowanie konferencji

Tomasz Pawlicki

Arkadiusz Rubajczyk

12:30-13:30

Obiad

 

 

 

 Image

 

 

 
wstecz   dalej »